Servis Kami

Servis yang menyeluruh dan komprehensif menjadi sasaran kami di hubkewangan.com. Fokus kami ingin menjadi ‘one-stop centre’ pelaburan kewangan patuh syariah anda. Berikut adalah antara perkhidmatan yang disediakan di platform kami:

Discover More

Perkhidmatan Kami

Perkhidmatan yang menyeluruh dan komprehensif menjadi sasaran kami di hubkewangan.com. Fokus kami ingin menjadi ‘one-stop centre’ pelaburan kewangan patuh syariah anda. Berikut adalah antara perkhidmatan yang disediakan di platform kami:

Servis Kami

01

Unit Amanah (Unit Trust)

 • Unit Amanah atau ‘Unit Trust’ adalah satu bentuk pelaburan terkumpul/beramai-ramai.
 • Hubkewangan.com merupakan agensi yang bernaung di bawah ‘one single licence company’. Sebagai konsultan, kami boleh mengakses lebih dari 400 dana pelaburan tanpa perlu terikat atau cenderung pada mana-mana syarikat pelaburan.

02

Personal Mandate Investment

 • Private Mandate Investment’ bermaksud pemberian mandat atau amanah kepada pihak lain bagi menguruskan sesebuah pelaburan. Platform ini memberi laluan kepada pelabur untuk terlibat terus ke pasaran saham dengan bantuan pengurus dana ataupun ‘fund manager’.
 • Ianya boleh diakses sama ada menggunakan tunai atau pun menggunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

03

ABS Islamic Financing

 • Menawarkan pembiayaan sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan yang rendah.
 • Tiada tempoh ‘lock in’ dan tempoh maksimum adalah 40 tahun atau sehingga berumur 70 tahun.
 • Kami menerima bayaran penuh untuk 12 bulan pertama pendahuluan ansuran.
 • Anda boleh menambah pelaburan ASB Financing yang sedia ada, selagi belum melebihi kuota RM200,000.
 • Anda juga boleh mengurangkan ansuran bulanan melalui ‘Refinance ASB’.
 • Semua bumiputera dengan gaji kasar RM1,200 sebulan mempunyai kelayakan untuk memohon.

04

Private Pension Scheme

Skim Persaraan Swasta atau ‘Private Retirement Scheme’ (PRS) adalah skim secara sukarela yang memberi peluang kepada anda untuk meningkatkan jumlah simpanan persaraan. Ia adalah satu skim yang boleh menjadi simpanan pelengkap kepada simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) anda. Anda juga boleh memaksimumkan pelepasan cukai atau ‘tax relief’ sehingga RM3,000 setahun.

05

Redeemable Preference Scheme

 • Redeemable Preference Share adalah untuk pelabur berstatus ‘sophisticated investor’. Dengan konsultasi yang tepat, pelabur boleh menikmati pulangan melebihi 10% setiap tahun. Pelabur juga boleh menikmati dividen setiap 3 bulan tanpa perlu gusar dengan ketidak tentuan pasaran.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

06

Islamic Financial Heirloom Planning

 • Perancangan Pusaka Kewangan Islam bermaksud pengurusan harta yang sah dan berkesan dari segi undang-undang dan mengikut hukum Syarak.
 • Kami menawarkan perkhidmatan pengurusan harta untuk Muslimin & Muslimah termasuk hibah & wasiat.
 • Kami juga memberi perkhidmatan pengurusan harta peninggalan yang dibekukan.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

07

Takaful

 • Kami menawarkah perkhidmatan dan produk takaful daripada 7 institusi takaful di Malaysia. Khidmat takaful yang disediakan adalah menyeluruh, meliputi daripada pampasan kematian hingga ke kad perubatan. Kami memastikan anda mendapat perlindungan yang terbaik dan selamat dengan sumbangan yang minimum.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

08

Takaful & Cukai Jalan

Di Hub Kewangan, perkhidmatan sebut harga boleh dilakukan atas talian bagi melancarkan urusan. Selain itu, perkhidmatan pembaharuan Cukai Jalan atau ‘Road Tax’ juga boleh dilakukan dan dihantar terus ke rumah anda.

Perkhidmatan Kami

01

Unit Amanah (Unit Trust)

 • Unit Amanah atau ‘Unit Trust’ adalah satu bentuk pelaburan terkumpul/beramai-ramai.
 • Hubkewangan.com merupakan agensi yang bernaung di bawah ‘one single licence company’. Sebagai konsultan, kami boleh mengakses lebih dari 400 dana pelaburan tanpa perlu terikat atau cenderung pada mana-mana syarikat pelaburan.

02

Personal Mandate Investment

 • Private Mandate Investment’ bermaksud pemberian mandat atau amanah kepada pihak lain bagi menguruskan sesebuah pelaburan. Platform ini memberi laluan kepada pelabur untuk terlibat terus ke pasaran saham dengan bantuan pengurus dana ataupun ‘fund manager’.
 • Ianya boleh diakses sama ada menggunakan tunai atau pun menggunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

03

ABS Islamic Financing

 • Menawarkan pembiayaan sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan yang rendah.
 • Tiada tempoh ‘lock in’ dan tempoh maksimum adalah 40 tahun atau sehingga berumur 70 tahun.
 • Kami menerima bayaran penuh untuk 12 bulan pertama pendahuluan ansuran.
 • Anda boleh menambah pelaburan ASB Financing yang sedia ada, selagi belum melebihi kuota RM200,000.
 • Anda juga boleh mengurangkan ansuran bulanan melalui ‘Refinance ASB’.
 • Semua bumiputera dengan gaji kasar RM1,200 sebulan mempunyai kelayakan untuk memohon.

04

Private Pension Scheme

Skim Persaraan Swasta atau ‘Private Retirement Scheme’ (PRS) adalah skim secara sukarela yang memberi peluang kepada anda untuk meningkatkan jumlah simpanan persaraan. Ia adalah satu skim yang boleh menjadi simpanan pelengkap kepada simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) anda. Anda juga boleh memaksimumkan pelepasan cukai atau ‘tax relief’ sehingga RM3,000 setahun.

05

Redeemable Preference Scheme

 • Redeemable Preference Share adalah untuk pelabur berstatus ‘sophisticated investor’. Dengan konsultasi yang tepat, pelabur boleh menikmati pulangan melebihi 10% setiap tahun. Pelabur juga boleh menikmati dividen setiap 3 bulan tanpa perlu gusar dengan ketidak tentuan pasaran.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

06

Islamic Financial Heirloom Planning

 • Perancangan Pusaka Kewangan Islam bermaksud pengurusan harta yang sah dan berkesan dari segi undang-undang dan mengikut hukum Syarak.
 • Kami menawarkan perkhidmatan pengurusan harta untuk Muslimin & Muslimah termasuk hibah & wasiat.
 • Kami juga memberi perkhidmatan pengurusan harta peninggalan yang dibekukan.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

07

Takaful

 • Kami menawarkah perkhidmatan dan produk takaful daripada 7 institusi takaful di Malaysia. Khidmat takaful yang disediakan adalah menyeluruh, meliputi daripada pampasan kematian hingga ke kad perubatan. Kami memastikan anda mendapat perlindungan yang terbaik dan selamat dengan sumbangan yang minimum.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

08

Takaful & Cukai Jalan

Di Hub Kewangan, perkhidmatan sebut harga boleh dilakukan atas talian bagi melancarkan urusan. Selain itu, perkhidmatan pembaharuan Cukai Jalan atau ‘Road Tax’ juga boleh dilakukan dan dihantar terus ke rumah anda.

Perkhidmatan Kami

01

Unit Amanah (Unit Trust)

 • Unit Amanah atau ‘Unit Trust’ adalah satu bentuk pelaburan terkumpul/beramai-ramai.
 • Hubkewangan.com merupakan agensi yang bernaung di bawah ‘one single licence company’. Sebagai konsultan, kami boleh mengakses lebih dari 400 dana pelaburan tanpa perlu terikat atau cenderung pada mana-mana syarikat pelaburan.

02

Personal Mandate Investment

 • Private Mandate Investment’ bermaksud pemberian mandat atau amanah kepada pihak lain bagi menguruskan sesebuah pelaburan. Platform ini memberi laluan kepada pelabur untuk terlibat terus ke pasaran saham dengan bantuan pengurus dana ataupun ‘fund manager’.
 • Ianya boleh diakses sama ada menggunakan tunai atau pun menggunakan simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP).

03

ABS Islamic Financing

 • Menawarkan pembiayaan sehingga RM200,000 dengan kadar keuntungan yang rendah.
 • Tiada tempoh ‘lock in’ dan tempoh maksimum adalah 40 tahun atau sehingga berumur 70 tahun.
 • Kami menerima bayaran penuh untuk 12 bulan pertama pendahuluan ansuran.
 • Anda boleh menambah pelaburan ASB Financing yang sedia ada, selagi belum melebihi kuota RM200,000.
 • Anda juga boleh mengurangkan ansuran bulanan melalui ‘Refinance ASB’.
 • Semua bumiputera dengan gaji kasar RM1,200 sebulan mempunyai kelayakan untuk memohon.

04

Private Pension Scheme

Skim Persaraan Swasta atau ‘Private Retirement Scheme’ (PRS) adalah skim secara sukarela yang memberi peluang kepada anda untuk meningkatkan jumlah simpanan persaraan. Ia adalah satu skim yang boleh menjadi simpanan pelengkap kepada simpanan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) anda. Anda juga boleh memaksimumkan pelepasan cukai atau ‘tax relief’ sehingga RM3,000 setahun.

05

Redeemable Preference Scheme

 • Redeemable Preference Share adalah untuk pelabur berstatus ‘sophisticated investor’. Dengan konsultasi yang tepat, pelabur boleh menikmati pulangan melebihi 10% setiap tahun. Pelabur juga boleh menikmati dividen setiap 3 bulan tanpa perlu gusar dengan ketidak tentuan pasaran.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

06

Islamic Financial Heirloom Planning

 • Perancangan Pusaka Kewangan Islam bermaksud pengurusan harta yang sah dan berkesan dari segi undang-undang dan mengikut hukum Syarak.
 • Kami menawarkan perkhidmatan pengurusan harta untuk Muslimin & Muslimah termasuk hibah & wasiat.
 • Kami juga memberi perkhidmatan pengurusan harta peninggalan yang dibekukan.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

07

Takaful

 • Kami menawarkah perkhidmatan dan produk takaful daripada 7 institusi takaful di Malaysia. Khidmat takaful yang disediakan adalah menyeluruh, meliputi daripada pampasan kematian hingga ke kad perubatan. Kami memastikan anda mendapat perlindungan yang terbaik dan selamat dengan sumbangan yang minimum.
 • Perkhidmatan ini dibekukan buat sementara waktu

08

Takaful & Cukai Jalan

Di Hub Kewangan, perkhidmatan sebut harga boleh dilakukan atas talian bagi melancarkan urusan. Selain itu, perkhidmatan pembaharuan Cukai Jalan atau ‘Road Tax’ juga boleh dilakukan dan dihantar terus ke rumah anda.

Tinggalkan Pesanan Anda